<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> <p style="margin-bottom: 0cm;">Poświęcenie odrestaurowanego nagrobka Antoniego Lepki - to gł&oacute;wny punkt wczorajszych obchod&oacute;w święta 11 listopada w gminie Przygodzice. Pomnik powstańca wielkopolskiego, kt&oacute;ry w wieku 21 lat oddał życie za ojczyznę znajduje się na cmentarzu w Bogufałowie.</p>
<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> <p style="margin-bottom: 0cm;">Wcześniej w kościele pw. św. Wawrzyńca w Chynowej odbyła się msza święta w intencji młodego powstańca. Poświęcenie odrestaurowanego nagrobka odbyło się w obecności władz gminy, poczt&oacute;w sztandarowych oraz rodziny poległego pod Borownicą.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p> <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> <p style="margin-bottom: 0cm;">Odnowienie pomnika Antoniego Lepki kosztowało kilkanaście tysięcy złotych.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p> <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> <p style="margin-bottom: 0cm;">Jak podkreślają historycy patriotyzm dziś definiowany jest inaczej niż 90 czy 70 lat temu. Pokolenie urodzone po 1989 roku, miłości do ojczyzny aż po gr&oacute;b, nie miało jak na razie okazji uzewnętrzniać.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p> <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> <p style="margin-bottom: 0cm;">Powstanie wielkopolskie do dziś uchodzi za jeden z niewielu udanych zryw&oacute;w niepodległościowych w Polsce. Było r&oacute;wnież ostatnim etapem tak zwanej "najdłuższej wojny nowoczesnej Europy&rdquo;.</p>