dzisiaj

09.20 WYDARZENIA - serwis informacyjny
09.40 Sport - informacyjny serwis sportowy
10.00 Pogoda
10.05 Canada Trip - Raport z podróży
10.10 Wieści ze stolicy - Marlena Maląg powtórka
10.30 Okolice sportu
10.50 Atelier - magazyn kulturalny
11.20 Balet dla pokoju - reportaż
11.40 Wywiad z … Patryk Galewski
12.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny
12.20 Sport - informacyjny serwis sportowy
12.40 Taśma w górę - magazyn żużlowy powtórka
13.40 W punkt - program publicystyczny
14.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny
14.20 Sport - informacyjny serwis sportowy
14.40 Okolice sportu
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego z Kościoła
p.w. Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wlkp. na żywo
15.25 Zapowiedzi programowe
15.30 Msza święta z Kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wlkp. na żywo
16.05 Majostaszki 2024 na żywo
16.30 Źródła-Ludzie-Miejsca- Wydarzenia
As lotnictwa z Ostrowa odc.32
17.05 Ekospotkanie w przyrodzie i na ekranie - program ekologiczny
17.20 WYDARZENIA - serwis informacyjny
17.40 Sport - informacyjny serwis sportowy
18.00 Majostaszki 2024 na żywo
18.25 Balet dla pokoju - reportaż
18.45 Moda na … - magazyn poradniczy
19.20 Majostaszki 2024 na żywo
19.40 Okolice sportu
20.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny
20.20 Sport - informacyjny serwis sportowy
20.40 W punkt-program publicystyczny
21.00 Atelier-magazyn kulturalny
21.30 Zielono mi-magazyn ogrodniczy
22.00 Jarocin Festiwal 2023
22.30 WYDARZENIA - serwis informacyjny
22.50 Sport - informacyjny serwis sportowy
23.10 144 Jazz w Muzeum-Karen Edwards-reportaż
00.45 Okolice sportu
01.05 Informacje planszow
01.20 WYDARZENIA - serwis informacyjny
01.40 Sport - informacyjny serwis sportowy
02.00 Zielono mi - magazyn ogrodniczy
02.30 144 Jazz w Muzeum. Karen Edwards - reportaż
03.40 Okolice sportu
04.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny
04.20 Sport - informacyjny serwis sportowy
04.40 W punkt-program publicystyczny
05.00 Atelier-magazyn kulturalny
05.30 Zielono mi-magazyn ogrodniczy
06.00 Jarocin Festiwal 2023
06.30 WYDARZENIA - serwis informacyjny
06.50 Sport - informacyjny serwis sportowy
07.10 144 Jazz w Muzeum-Karen Edwards-reportaż
08.45 Okolice sportu

19. maja 2024

09.20 WYDARZENIA - serwis informacyjny
09.40 Sport - informacyjny serwis sportowy
10.00 Zielono mi-magazyn ogrodniczy
10.30 Msza święta z Kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego
w Ostrowie Wielkopolskim - transmisja na żywo
11.30 Studio Czwórka odc.3 - program młodzieżowy
12.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny
12.20 Sport - informacyjny serwis sportowy
12.40 Oddaj Krew z Kablówką 2023- tak było- reportaż powtórka
13.00 Taśma w górę - magazyn żużlowy
14.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny
14.20 Sport - informacyjny serwis sportowy
14.40 1 na 1 - Wojciech Kolarski
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
Transmisja z Kościoła Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wlkp.- na żywo
15.25 Retrospekcje - Ostrowskie koszary
15.35 Zmieniamy Ostrów dla Ciebie - magazyn samorządowy
16.00 Reakcja - magazyn reporterski
16.30 Majostaszki 2024 na żywo
17.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny
17.20 Sport - informacyjny serwis sportowy
17.40 Majostaszki 2024 na żywo
18.05 Retrospekcje - Ostrowskie koszary
18.15 Okolice sportu
18.35 W punkt-program publicystyczny
18.55 Moda na … magazyn poradniczy
19.25 Majostaszki 2024 na żywo
19.50 Canada Trip - raport z podróży
19.55 Ekospotkanie w przyrodzie i na ekranie - program ekologiczny
20.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny
20.20 Sport - informacyjny serwis sportowy
20.40 Canada Trip - raport z podróży
20.45 Jimiway Blues Festiwal 2023 - reportaż
21.25 Atelier-magazyn kulturalny
21.55 Zielono mi-magazyn ogrodniczy
22.15 Z wózka do kosza - reportaż
22.30 WYDARZENIA - serwis informacyjny
22.50 Sport - informacyjny serwis sportowy
23.10 Canada Trip - raport z podróży
23.15 Źródła-Ludzie-Miejsca- Wydarzenia
Zapomniany powiat. odc.25
23.45 Kultura w Proart.Ostrowska Fabryka Pasji
23.50 W punkt-program publicystyczny
00.10 Źródła-Ludzie-Miejsca- Wydarzenia
Jak budowano Piaski odc.30
00.55 Tuż za rogiem. Park Miejski
01.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny
01.20 Sport - informacyjny serwis sportowy
01.40 Canada Trip - raport z podróży
01.45 Atelier-magazyn kulturalny
02.15 Okolice sportu
02.35 W punkt-program publicystyczny
02.55 Moda na … magazyn poradniczy
03.25 Źródła-Ludzie-Miejsca- Wydarzenia
Stary Cmentarz. odc.30
03.55 Ekospotkanie w przyrodzie i na ekranie - program ekologiczny
04.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny
04.20 Sport - informacyjny serwis sportowy
04.40 Kultura w Proart. Ceramika w refektarzu
04.45 Jimiway Blues Festiwal 2023 - reportaż
05.25 Atelier-magazyn kulturalny
05.55 Zielono mi-magazyn ogrodniczy
06.15 Z wózka do kosza - reportaż
06.30 WYDARZENIA - serwis informacyjny
06.50 Sport - informacyjny serwis sportowy
07.10 Źródła-Ludzie-Miejsca- Wydarzenia
Zapomniany powiat. odc.25
07.40 Kultura w Proart.Ostrowska Fabryka Pasji
07.50 W punkt-program publicystyczny
08.10 Źródła-Ludzie-Miejsca- Wydarzenia
Jak budowano Piaski odc.30
08.55 Tuż za rogiem. Park Miejski

20. maja 2024

09.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny
09.20 Sport - informacyjny serwis sportowy
09.40 Atelier - magazyn kulturalny
10.10 Okolice sportu
10.30 W punkt - program publicystyczny
10.50 Moda na… - magazyn poradnikowy
11.20 Źródła - Ludzie - Miejsca - Wydarzenia
As lotnictwa z Ostrowa odc.32
11.50 Tuż za rogiem. Buduar pani domu
12.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny
12.20 Sport - informacyjny serwis sportowy
12.40 Tuż za rogiem. U fryzjera - reportaż
12.50 Życie po przeszczepie - reportaż
13.00 Reakcja - magazyn reporterski
13.30 Zielono mi - magazyn ogrodniczy
14.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny
14.20 Sport - informacyjny serwis sportowy
14.40 Wywiad z … Patryk Galewski
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
Transmisja z Kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wlkp.- na żywo
15.25 Zapowiedzi programowe
15.30 Msza święta z Kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wlkp. na żywo
16.05 Zmieniamy Ostrów dla Ciebie - magazyn samorządowy
16.35 Pałac Kultury. Wieści z Lewkowa odc.4
17.05 Informacje planszowe
17.10 Ekospotkanie w przyrodzie i na ekranie odc.1- program ekologiczny
17.20 WYDARZENIA - serwis informacyjny
17.40 Sport - informacyjny serwis sportowy
17.45 Pogoda
17.50 Canada Trip - raport z podróży
17.55 Zielono mi - magazyn ogrodniczy
18.25 Gmina Ostrów Wielkopolski - magazyn samorządowy
18.45 Moda na … magazyn poradnikowy
19.10 Retrospekcje - Ostrowskie koszary
19.20 Tuz za rogiem. U fryzjera
19.30 Reakcja - magazyn reporterski
20.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny
20.20 Sport - informacyjny serwis sportowy
20.40 Pogoda
20.45 Canada Trip - raport z podróży
20.50 Taśma w górę - magazyn żużlowy powtórka
21.50 Pałac Kultury - wieści z Lewkowa odc.4
22.30 WYDARZENIA - serwis informacyjny
22.50 Sport - informacyjny serwis sportowy
23.10 Pogoda
23.15 Canada Trip - raport z podróży
23.20 Retrospekcje - Ostrowskie koszary
23.35 Źródła - Ludzie - Miejsca - Wydarzenia
Warzyło się w Ostrowie. odc.26
00.05 Taśma w górę - magazyn żużlowy
01.05 Informacje planszowe
01.10 Ekospotkanie w przyrodzie i na ekranie odc.1 - program ekologiczny
01.20 WYDARZENIA - serwis informacyjny powtórka
01.40 Sport - informacyjny serwis sportowy
01.45 Pogoda
01.50 Canada Trip raport z podróży
02.55 Zielono mi - magazyn ogrodniczy
02.25 Gmina Ostrów Wielkopolski - magazyn samorządowy
02.45 Moda na… - magazyn poradnikowy
03.15 Retrospekcje - Ostrowskie koszary
03.25 Okolice sportu
04.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny powtórka
04.20 Sport - informacyjny serwis sportowy
04.40 Pogoda
04.45 Canada Trip - raport z podróży
04.50 Taśma w górę - magazyn żużlowy powtórka
05.50 Pałac kultury - wieści z Lewkowa
06.30 WYDARZENIA - serwis informacyjny
07.10 Sport - informacyjny serwis sportowy
07.30 Pogoda
07.35 Źródła - Ludzie - Miejsca - Wydarzenia
Przed epoką cyfrową. odc.31
08.00 Taśma w górę - magazyn żużlowy

Wyszukiwanie

Wiadomości

Wideo

Inne