Od prawie dwóch lat w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim trwają przygotowania do kontaktu z Międzynarodową Stacja Kosmiczną ISS w ramach światowego programu ARISS. Organizatorem tego przedsięwizięcia jest Ostrowski Klub Krótkofalowców.


 


To już pewne, do łączności ze stacją kosmiczną dojdzie między 7 a 12 stycznia przyszłego roku. Głównym inicjatorem tego wydarzenia jest nauczyciel ZST Sławomir Szymanowski.


Aby mieć możliwość połączenia ze stacją kosmiczną należy spełnić szereg warunków. Jednym z nich był program edukacyjny, mający na celu przygotowanie młodzieży do udziału w tym niecodziennym wydarzeniu.


Łączność nastąpi za pomocą tego urządzenia oraz anteny zamontowanej na dachu szkoły. A tak to wygląda w praktyce. W ubiegłym roku - uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Kole mieli możliwość porozmawiania z astronautą przebywającym na Międzynarodowej  Stacji Kosmicznej.


Do udziału w programie ARISS Zespół Szkół Technicznych zaprosił ucznióW z Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Ostrowie Wielkopolskim oraz ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lamkach.