Zasady ubiegania się o patronat medialny Telewizji Proart

 

1. O patronat medialny może ubiegać się każdy organizator wydarzenia, imprezy przedsięwzięcia o zasięgu miejskim bądź regionalnym, który chciałby otrzymać od Telewizji materiał informacyjny z wydarzenia dla celów promocyjnych w zamian za promowanie Telewizji Proart. Niniejsze zasady nie znajdują zastosowania względem konsumentów.


2. Telewizja Proart może udzielić patronatu medialnego w przypadku gdy uważa, że cele przedsięwzięcia są zgodne z misją telewizji oraz są godne propagowania i promowania.


3. Ubiegając się o patronat medialny należy:
przygotować pismo zawierające opis/harmonogram imprezy koniecznie wraz z jej datą, miejscem oraz danymi kontaktowymi organizatora.
Wypełnić i wysłac formularz zgłoszeniowy znajdujący się u dołu strony („Formularz patronatu medialnego Telewizji Proart”)


4. Wypełnienie proponowanych i oczekiwanych świadczeń w formularzu jest jedynie propozycją, która po uzyskaniu patronatu medialnego Telewizji Proart jest ostatecznie uzgadniana z pracownikiem Telewizjii.


5.  Organizator umieszcza informację o fakcie otrzymania patronatu medialengo oraz logo Telewizji Proart we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych, związanych z realizacją przedmiotowego wydarzenia, przedsięwzięcia.


6. Organizator zobowiązuje się do rozstawienia przekazanych przez Telewizję Proart ekspozycji marketingowych (np. banerów, roll-upów itp.) na terenie organizacji wydarzenia.


7. W szczególnych przypadkach Telewizja Proart może zamiast patronatu medialnego przyznać opiekę medialną. Nie zapewnia ona oprawy reporterskiej, ale pomoże w ustalonym zakresie w promocji wydarzenia.


8. Prośbę o patronat medialny wraz z wypełnionym formularzem należy złożyć, ze względu na kilkudniowy tryb rozpatrywania, co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Próśba złożona w terminie późniejszym niż 14 dni może nie zostać rozpatrzona.


9. Pismo wraz z wypełnionym formularzem należy przekazać najpóźniej na 14 dni przed imprezą na jeden ze sposobów:

  • wypełniając formularz na stronie: przejdź do formularza

  • pocztą wysyłając na adres siedziby: 

    Telewizja Kablowa PROART s.c., 

    ul. Wolności 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski

    (z dopiskiem „Patronat Medialny”)

  • osobiście pod ww. adresem.

10. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z redakcją pod numerem tel.: (62) 735 22 22.

11.  Telewizja Proart zastrzega sobie prawo do odpowiadania na wybrane zgłoszenia.
12. Niniejsze zasady nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej patronatu medialnego w rozumieniu Art. 66KC.

 

 

Pobierz formularz.pdf