Będą szukać w polach, choć nie o wietrze tu mowa. Możliwe, że na terenie Gmin Odolanów i Przygodzice są pokaźne złoża miedzi! Czy w Południowej Wielkopolski już wkrótce powstanie zagłębie tego surowca? Przekonamy się wkrótce.W Odolanowie wydobywany jest już gaz w zakładzie PGNiG Krio. Istnieje jednak możliwość, że w przyszłości na terenie Gminy Odolanów będą eksploatowane także inne złoża – tym razem miedzi. Skąd taka możliwość? Zastępca burmistrza Gminy Odolanów Witosław Gibasiewicz wyjaśnia, że najpierw potrzebna jest koncesja na rozpoczęcie prac poszukiwawczych.


 


 


Taka pozytywna opinia została wydana przez Gminę Odolanów w formie postanowienia. Urzędnicy mają nadzieję, że koncesja zostanie wydana i prace poszukiwawcze będzie można wkrótce rozpocząć prace poszukiwawcze.


 


 


Miedzianą sensacją pachnie także w Przygodzicach. Jak podkreśla Krzysztof Rasiak, wójt Gminy Przygodzice pod tymi łąkami mogą leżeć spore pokłady rudy miedzi.


 


Jeżeli przypuszczenia się potwierdzą i dotychczas udokumentowane informacje o złożach miedzi na terenie zarówno Gminy Odolanów, jak w Gminy Przygodzice będą atrakcyjne dla koncesjonariusza, może on poczynić kolejny krok, czyli wystąpić o udzielenie koncesji na wydobycie.


 


Na terenie Gminy Odolanów będą zlokalizowane dwa odwierty i jeśli zasobność złóż zostanie potwierdzona, dojdzie do fazy uzyskiwania koncesji na wydobycie.