<p>Ministerstwo Infrastruktury opublikowało Projekt Programu Budowy Dr&oacute;g Krajowych na lata 2011- 2015. II etap budowy obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego według tego dokumentu choć należy do zadań priorytetowych, realizacja może zostać rozpoczęta jednak do 2013 roku. Budowa obwodnicy Jarocina najwcześniej może rozpocznie się po 2013 roku.</p>
<p>&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;">II etap obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego to 13 kilometr&oacute;w i 800 metr&oacute;w. Wartość projektu oszacowano na 556 milion&oacute;w 510 tysięcy złotych. Firmy, kt&oacute;re przeszły pomyślnie I etap postępowania przetargowego i tym samym zakwalifikowały się do etapu II mogą składać oferty cenowe<span style="font-size: small;">. </span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;">Poznański oddział generalnej dyrekcji dr&oacute;g krajowych i autostrad ma już wszelkie potrzebne dokumenty i zezwolenia na rozpoczęcie budowy. Wystarczy wybrać w II etapie najlepszą cenową ofertę i ruszać z budową. Jest jednak jeden warunek: Bardzo istotny, podkreśla Marek Napierała, dyrektor GDDKiA w Poznaniu, jeśli znajdą się w budżecie środki. Szanse są, ale małe.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;">Projekt Programu Budowy Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad na najbliższe cztery lata, kt&oacute;ry liczy 45 stron zawiera między innymi trzy ważne załączniki: 1, 1a i 2. Ten pierwszy zawiera listę zadań inwestycyjnych, kt&oacute;rych realizacja rozpocznie się do 2013 roku. Na pr&oacute;żno szukać tu obwodnicy Ostrowa. Inwestycję znajdziemy na 22 pozycji w załączniku 1a, czyli: zadań drogowych, kt&oacute;rych realizacja może rozpocząć się do 2013 roku. Jednym słowem może ale nie musi.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;">Także dla mieszkańc&oacute;w Jarocina opublikowany projekt jest mało korzystny. Budowa obwodnicy dla tego miasta znalazła się na 61. pozycji w załączniku 2, a to oznacza, że jeszcze przez najbliższe dwa lata budowa obwodnicy na pewno nie ruszy, najwcześniej po 2013 roku. To czy projekt Programu Budowy Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad na lata 2011-2015 będzie realizowany w takiej postaci zależy teraz od Rady Ministr&oacute;w. Decyzje poznamy w styczniu przyszłego roku.</p>